1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Herning Sogns Menighedsråd

Formand
Nr. Lindvej 29A
Lind
7400 Herning
Arne Bach

Næstformand
Tietgensgade 24
7400 Herning
 

Menigt medlem
Dalgasgade 37C st 1
7400 Herning

Kirkeværge
Monradsgade 18
7400 Herning
 

Kasserer
Engkrogen 41
7400 Herning
 

Kontaktperson
Th. Nielsens Gade 37
7400 Herning
 

Menigt medlem
Odinsgade 61
7400 Herning
 

Menigt medlem
Møllevænget 12 1 th
7400 Herning
 

Menigt medlem
Storåvej 48
7400 Herning
 

Menigt medlem
Bygvænget 1
7400 Herning
 

Formand for valgbestyrelsen
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Ranunkelvej 20
7400 Herning
 
 97121256
Fridag: Mandag

Sognepræst
Nørre Alle 1
7400 Herning
 
 97120417
Fridag: Mandag
Bo Arvid Knudsen

Sognepræst
Præstevænget 5
Kølkær
7400 Herning
 
 97147052

Hospitalpræst
Trøstrup Vænge 14 st
7400 Herning
 
 23266849
Mobiltelefonen er altid åben.
Svend Erik Linde Søgaard

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Herning Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 39378213
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk