1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Herning Sogns Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
Bygvænget 1
7400 Herning
 

Næstformand
Tietgensgade 24
7400 Herning
 

Kirkeværge
Finsensgade 25
7400 Herning
 

Kasserer
Hybenvej 17
7480 Vildbjerg
 

Sekretær, Medlem af valgbestyrelsen
Tietgensgade 17
7400 Herning
 

Kontaktperson
Grøndahlsvej 15 14 1
7400 Herning
 

Menigt medlem
Odinsgade 61
7400 Herning
 

Menigt medlem
Gullestrupvej 11
7400 Herning
 

Medlem af valgbestyrelsen
Langtoften 19
Lind
7400 Herning
 

Menigt medlem
Liselundvej 30
Tjørring
7400 Herning
 

Menigt medlem
Rugvænget 30
7400 Herning
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Ranunkelvej 20
7400 Herning
 
 29601256
Fridag: Mandag

Sognepræst
Nørre Alle 1
7400 Herning
 
 97120417
Fridag: Mandag
Bo Arvid Knudsen

Sognepræst
Præstevænget 5
Kølkær
7400 Herning

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Herning Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 39378213
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk