1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Herlufmagle Sogns Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
Guldagervej 3
Herluflille
4160 Herlufmagle
 

Næstformand, Sekretær
Vestergade 36 1
4930 Maribo
 

Menigt medlem
Frederiksegvej 1A
4160 Herlufmagle
 

Kontaktperson, Medlem af valgbestyrelsen
Broksøvej 60A
Broksø
4160 Herlufmagle
 

Menigt medlem
Eskelunden 3
4700 Næstved
 

Kasserer
Porsemosen 34
Gelsted
4160 Herlufmagle
 

Menigt medlem
Helgesvej 3
4160 Herlufmagle
 

Kirkeværge - ikke medlem
Tranevænget 12
4160 Herlufmagle
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Spragelsevej 19
4160 Herlufmagle
 
 55501055
Træffes bedst tirsdag - fredag kl. 10-12 Mandag er fridag.

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Herlufmagle Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 64127314
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk