1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Herlufmagle Sogns Menighedsråd

Formand
Broksøvej 23
Spragelse
4160 Herlufmagle
 

Næstformand, Kontaktperson
Hybenvænget 2
4160 Herlufmagle

Kasserer
Helgesvej 6
4160 Herlufmagle
 

Menigt medlem, Formand for valgbestyrelsen
Ravnstrupvej 37
Ravnstrup
4160 Herlufmagle
 

Menigt medlem
Herluflillevej 27
Herluflille
4160 Herlufmagle
 

Menigt medlem
Høgevænget 8
4160 Herlufmagle
 

Menigt medlem
Herluflillevej 50
Herluflille
4160 Herlufmagle
 

Kirkeværge - ikke medlem
Herluflillevej 50
Herluflille
4160 Herlufmagle
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Spragelsevej 19
4160 Herlufmagle
 
 55501055
MOBILNR.: 51541053

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Herlufmagle Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 64127314
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk