Menighedsråd

Herlufmagle Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Herlufmagle Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 7515@SOGN.DK
CVR-nummer: 64127314

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Formand for valgbestyrelsen
Guldagervej 3
Herluflille
4160 Herlufmagle
Næstformand, Sekretær
Vestergade 36 1
4930 Maribo
Menigt medlem
Frederiksegvej 1B
4160 Herlufmagle
Kontaktperson, Medlem af valgbestyrelsen
Broksøvej 60A
Broksø
4160 Herlufmagle
Menigt medlem
Eskelunden 3
4700 Næstved
Kasserer
Porsemosen 34
Gelsted
4160 Herlufmagle
Menigt medlem
Helgesvej 3
4160 Herlufmagle
Sognepræst (kirkebogsfører)
Spragelsevej 19
4160 Herlufmagle
Tlf: 55501055
Træffes bedst tirsdag - fredag kl. 10-12 Mandag er fridag.

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.