Menighedsråd

Henne-Lønne Sognes Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Henne-Lønne Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail: 8881@SOGN.DK
CVR: 32832113

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Formand for valgbestyrelsen
Vesterhavsvej 126
6830 Nørre-Nebel
Næstformand, Medlem af valgbestyrelsen
Strandvejen 88
6854 Henne
Kontaktperson
Sdr. Klintvej 20
6830 Nørre Nebel
Menigt medlem
Falkevej 2
Henne Strand
6854 Henne
Kasserer
Neder Fiddevej 41
6854 Henne
Kirkeværge
Vesterhavsvej 180
6830 Nørre-Nebel
Sognepræst (kirkebogsfører), Sekretær, Født medlem
Blåbjergvej 160
Kirkeby
6854 Henne
Tlf: 2163 9312

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.