Menighedsråd

Hendriksholm Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Hendriksholm Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 7140@SOGN.DK
CVR-nummer: 17127128

Medlemmer af menighedsrådet


Menigt medlem
Grambyvej 45
2610 Rødovre
Menigt medlem
Rødovre Parkvej 212
2610 Rødovre
Menigt medlem
Vamdrupvej 63B
2610 Rødovre
Menigt medlem
Randrupvej 14
2610 Rødovre
Menigt medlem
Hvidovrevej 76B 1 tv
2610 Rødovre
Menigt medlem
Nørrekær 5 2 th
2610 Rødovre
Menigt medlem
Hvidovrevej 76E 2 th
2610 Rødovre
Menigt medlem
Rødager Alle 34C st tv
2610 Rødovre
Sognepræst
Vamdrupvej 59
2610 Rødovre
Tlf: 28456364
Sognepræst (kirkebogsfører)
Skodborgvej 1
2610 Rødovre
Tlf: 23822277

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.