1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Hem Sogns Menighedsråd

Formand
Brøndumvej 28
Hem
7800 Skive
 

Næstformand, Kontaktperson
Lokesvej 115
7800 Skive

Kirkeværge
Petuniavej 122
7800 Skive
 

Kasserer
Danelykke 28
Hem
7800 Skive

Menigt medlem
Krarupvej 29
Hem
7800 Skive
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Brøndumvej 34
Hem
7800 Skive
 
 97531035

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Hem Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 17844016
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk