Menighedsråd

Hem Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Hem Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 8574@SOGN.DK
CVR-nummer: 17844016

Medlemmer af menighedsrådet


Formand
Krarupvej 15
Hem
7800 Skive
Næstformand, Kontaktperson
Dalgas Alle 3 st th
7800 Skive
Tlf: 28797193
Kasserer
Ballingvej 85
Hem
7800 Skive
Kirkeværge, Medlem af valgbestyrelsen
Krarupvej 14
Hem
7800 Skive
Medlem af valgbestyrelsen
Danelykke 30
Hem
7800 Skive
Sognepræst (kirkebogsfører), Sekretær, Født medlem, Formand for valgbestyrelsen
Brøndumvej 34
Hem
7800 Skive
Tlf: 97531035

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.