Menighedsråd

Øster Velling-Helstrup-Grensten Sognes Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Øster Velling-Helstrup-Grensten Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail: 8628@SOGN.DK
CVR: 12020112

Medlemmer af menighedsrådet


Formand
Bymarksvej 4
Stevnstrup
8870 Langå
Næstformand, Medlem af valgbestyrelsen
Bjørnkærvej 21
Ø Velling
8920 Randers NV
Menigt medlem
Lundagervej 21
Stevnstrup
8870 Langå
Menigt medlem
Helstrupvej 46A
Helstrup
8920 Randers NV
Kasserer
Liljevej 6
Stevnstrup
8870 Langå
Kirkeværge
Violvej 10
Stevnstrup
8870 Langå
Kontaktperson, Medlem af valgbestyrelsen
Løvetandsvej 35
Stevnstrup
8870 Langå
Sekretær
Præstegårdsvej 6
Ø Velling
8920 Randers NV
Menigt medlem
Bjørnkærvej 21
Ø Velling
8920 Randers NV
Formand for valgbestyrelsen, Medlem af valgbestyrelsen
Helstrupvej 44
Helstrup
8920 Randers NV
sognepræst (kirkebogsfører)
Elektravej 21
8960 Randers SØ
Tlf: 26947660

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.