1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Helnæs Sogns Menighedsråd

Formand, Kirkeværge - ikke medlem, Sekretær - ikke medlem, Bygningssagkyndig - ikke medlem, Medlem af valgbestyrelsen
Helnæs Byvej 17
Helnæs
5631 Ebberup

Næstformand, Sekretær, Medlem af valgbestyrelsen
Lindhovedvej 21
Helnæs
5631 Ebberup

Kontaktperson, Formand for valgbestyrelsen
Helnæs Byvej 26A
Helnæs
5631 Ebberup

Kirkeværge
Hasselvænget 17
Helnæs
5631 Ebberup

Kasserer
Stævnevej 23
Helnæs
5631 Ebberup
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Nørrelundsvej 4
Dreslette
5683 Haarby
 
 64771083

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Helnæs Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 61916210
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk