Menighedsråd

Helnæs Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Helnæs Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 7822@SOGN.DK
CVR: 61916210

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Kontaktperson, Medlem af valgbestyrelsen
Helnæs Byvej 60
Helnæs
5631 Ebberup
Tlf: 23721931
Næstformand, Medlem af valgbestyrelsen
Lindhovedvej 21
Helnæs
5631 Ebberup
Tlf: 64771668
Sekretær, Formand for valgbestyrelsen
Helnæs Byvej 26A
Helnæs
5631 Ebberup
Tlf: 23969319
Kirkeværge
Hasselvænget 17
Helnæs
5631 Ebberup
Tlf: 21785100
Kasserer
Stævnevej 23
Helnæs
5631 Ebberup
Tlf: 40647867
Sognepræst (kirkebogsfører)
telefonnr. 64771083 i spørgsmål
vedrørende kirkelig betjening.

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.