1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Helligsø-Gettrup Sogns Menighedsråd

Formand
Vestervej 32
Helligsø
7760 Hurup Thy
 

Næstformand
Ydbyvej 47
Gettrup
7760 Hurup Thy
 

Sognepræst, Sekretær - ikke medlem
Vestervej 40
Helligsø
7760 Hurup Thy
 

Kasserer, Bygningssagkyndig, Formand for valgbestyrelsen
Helligsøvej 54
7760 Hurup Thy
 

Menigt medlem(Helligsø Kirke), Medlem af valgbestyrelsen
Helligsøvej 48
7760 Hurup Thy
 

Medlem af valgbestyrelsen
Vestervej 21
Gettrup
7760 Hurup Thy
 

Provst (kirkebogsfører)
Provstikontoret
Kirkevej 42
7760 Hurup Thy
 
 29397760

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Helligsø-Gettrup Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 31139015
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk