Menighedsråd

Helligsø-Gettrup Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Helligsø-Gettrup Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 9320@SOGN.DK
CVR: 31139015

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Menigt medlem(Helligsø Kirke), Medlem af valgbestyrelsen
Helligsøvej 48
7760 Hurup Thy
Tlf: 24858026
Næstformand
Ydbyvej 47
Gettrup
7760 Hurup Thy
Menigt medlem
Vestervej 32
Helligsø
7760 Hurup Thy
Kasserer, Kontaktperson, Bygningskyndig, Formand for valgbestyrelsen
Helligsøvej 54
7760 Hurup Thy
Medlem af valgbestyrelsen
Vestervej 21
Gettrup
7760 Hurup Thy
Provst (kirkebogsfører)
Provstikontoret
Kirkevej 42
7760 Hurup Thy
Tlf: 29397760
Sognepræst
Vestervej 40
Helligsø
7760 Hurup Thy
Tlf: 29783690

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.