1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Helligånds Sogns Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
Februarvej 32
8210 Aarhus V
 

Næstformand
Snogebæksvej 72
8210 Aarhus V
 

Kontaktperson
Kornmodsbakken 12
8210 Aarhus V

Menigt medlem
Haslegårdsvænget 25
Hasle
8210 Aarhus V
 

Menigt medlem
Høiriisgårdsvej 98
8220 Brabrand
 

Menigt medlem
Ryhavevej 5C 3 tv
Hasle
8210 Aarhus V
 

Menigt medlem
Åbenrågade 9A 4 14
8000 Aarhus C
 

Menigt medlem
Revelhøjvej 5
Kasted
8200 Aarhus N
 

Menigt medlem
Jægerstien 1
8270 Højbjerg
 

Kirkeværge - ikke medlem
Fresiavej 8
8541 Skødstrup
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Septembervej 3
8210 Aarhus V
 
 21705754

Sognepræst
Novembervej 30
8210 Aarhus V
 
 86750332

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Helligånds Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 26445817
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk