Menighedsråd

Helligånds Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Helligånds Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 9090@SOGN.DK
CVR-nummer: 26445817

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Formand for valgbestyrelsen
Februarvej 32
8210 Aarhus V
Næstformand, Medlem af valgbestyrelsen
Ryhavevej 5C 3 tv
Hasle
8210 Aarhus V
Kontaktperson, Medlem af valgbestyrelsen
Kornmodsbakken 12
8210 Aarhus V
Tlf: 61661242
Kirkeværge
Høiriisgårdsvej 98
8220 Brabrand
Kasserer
Jægerstien 1
8270 Højbjerg
Menigt medlem
Dr. Holsts Vej 30 st 18
8230 Åbyhøj
Menigt medlem
Ekkodalen 22 2
8210 Aarhus V
Menigt medlem
Sommervej 15
Hasle
8210 Aarhus V
Sognepræst, Født medlem
Novembervej 30
8210 Aarhus V
Menigt medlem
Revelhøjvej 5
Kasted
8200 Aarhus N
Sognepræst (kirkebogsfører), Født medlem
Septembervej 3
8210 Aarhus V
Tlf: 21705754

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.