1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Hellested Sogns Menighedsråd

Formand
Tåstrupvej 5
Hellested
4652 Hårlev

Næstformand, Kontaktperson, Formand for valgbestyrelsen
Præstemarksvej 3
Hellested
4652 Hårlev
 

Menigt medlem
Kildegårdsvej 2
Hellested
4652 Hårlev
 

Kasserer
Maglehøjvej 10
Hellested
4652 Hårlev
 

Sekretær, Medlem af valgbestyrelsen
Vibevej 15
Hellested
4652 Hårlev
 

Kirkeværge - ikke medlem
Bygaden 47
Hellested
4652 Hårlev
 

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Hellested Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 17097911
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk