1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Tved-Helgenæs-Vistoft Sognes Menighedsråd

Formand
Brunbakkevej 21
Landborup
8420 Knebel
 

Næstformand
Søndre Molsvej 32
Vistoft
8420 Knebel
 

Menigt medlem
Asgilhøjevej 49
Stødov
8420 Knebel
 

Kirkeværge(Helgenæs Kirke)
Kongsbakken 6
Kongsgårde
8420 Knebel
 

Kirkeværge(Tved Kirke)
Stokholm 3
Dejret
8420 Knebel
 

Kirkeværge(Vistoft Kirke)
Søndre Molsvej 32
Vistoft
8420 Knebel
 

Kasserer
Asgilhøjevej 31
Kongsgårde
8420 Knebel
 

Kontaktperson
Sletterhagevej 12
Stødov
8420 Knebel
 

Menigt medlem
Begtrupvig Strandvej 2
Tillerup
8420 Knebel
 

Menigt medlem
Engdraget 4
Vistoft
8420 Knebel
 

Menigt medlem
Møllebjergvej 1
Begtrup
8420 Knebel
 

Menigt medlem
Bygaden 26
Fejrup
8420 Knebel
 

Menigt medlem
Hundshøjevej 7
Landborup
8420 Knebel
 

Menigt medlem
Karlshøjvej 10
Vistoft
8420 Knebel
 

Formand for valgbestyrelsen
Agersvinget 17
Tved
8420 Knebel
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Tved Kirkebakke 14
8420 Knebel
 
 86352144

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Tved-Helgenæs-Vistoft Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 40805230
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk