Menighedsråd

Tved-Helgenæs-Vistoft Sognes Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Tved-Helgenæs-Vistoft Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail: 8253@SOGN.DK
CVR: 40805230

Medlemmer af menighedsrådet


Formand
Vestre Strandvej 2
Dejret
8420 Knebel
Næstformand
Havesangervej 3
Begtrup
8420 Knebel
Kirkeværge
Havblikvej 9
8420 Knebel
Kontaktperson, Medlem af valgbestyrelsen
Asgilhøjevej 59
Kongsgårde
8420 Knebel
Kirkeværge
Kongsbakken 6
Kongsgårde
8420 Knebel
Kasserer
Asgilhøjevej 31
Kongsgårde
8420 Knebel
Kirkeværge
Stokholm 3
Dejret
8420 Knebel
Medlem af valgbestyrelsen
Hundshøjevej 7
Landborup
8420 Knebel
Sekretær, Formand for valgbestyrelsen
Bykrogen 8
Vistoft
8420 Knebel
Sognepræst (kirkebogsfører)
Tved Kirkebakke 14
8420 Knebel
Tlf: 86352144

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.