1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Vejstrup-Hejls-Taps Sognes Menighedsråd

Formand, Medlem af valgbestyrelsen
Hejls Landevej 27B
6094 Hejls

Næstformand
Ødisvej 133
Brænore
6070 Christiansfeld
 

Kirkeværge, Kontaktperson, Medlem af valgbestyrelsen
Slåtoftvej 4
6093 Sjølund
 

Kirkeværge
Tapsøre Vestergade 9
Tapsøre
6070 Christiansfeld
 

Kasserer, Formand for valgbestyrelsen, Medlem af valgbestyrelsen
Skamlingvejen 152
6093 Sjølund
 

Kontaktperson
Overbyvej 29
6094 Hejls
 

Medlem af valgbestyrelsen
Ødisvej 36
Taps
6070 Christiansfeld
 

Kirkeværge
Vargårdevej 55
6094 Hejls
 

Menigt medlem
Sjølund Gade 7
6093 Sjølund
 

Menigt medlem
Ødisvej 111
Brænore
6070 Christiansfeld
 

Menigt medlem
 

Menigt medlem
J.A. Petersens Park 23
6093 Sjølund
 

Sognepræst (kirkebogsfører), Sekretær, Født medlem
Æblevænget 50
6094 Hejls
 
 21 44 66 01
NYT TLF.NR. 21 44 66 01. (Fastnet tlf. bruges ikke mere) NY ADRESSE: Æblevænget 50, 6094 Hejls

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Vejstrup-Hejls-Taps Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 36755016
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk