1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Hee Sogns Menighedsråd

Formand, Medlem af valgbestyrelsen
Skovvej 9
Hee
6950 Ringkøbing
 

Sognepræst (kirkebogsfører), Næstformand - født medlem, Sekretær, Født medlem
I C Christensens Vej 16
Hee
6950 Ringkøbing
 
 97335014

Kirkeværge
Hovervej 54
Hee
6950 Ringkøbing

Kasserer
Holstebrovej 108
Hee
6950 Ringkøbing

Kontaktperson, Formand for valgbestyrelsen
Ølstoftvej 20
Hee
6950 Ringkøbing

Medlem af valgbestyrelsen
Hovervej 11
Hee
6950 Ringkøbing
 
 29653242

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Hee Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 28379315
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk