Menighedsråd

Hee-No Sognes Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Hee-No Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail: 8752@SOGN.DK
CVR: 28379315

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Medlem af valgbestyrelsen
Skovvej 9
Hee
6950 Ringkøbing
Næstformand
Lybækvej 28
No
6950 Ringkøbing
Kirkeværge(Hee Kirke)
Hovervej 54
Hee
6950 Ringkøbing
Tlf: 23925922
Menigt medlem
Holstebrovej 108
Hee
6950 Ringkøbing
Tlf: 21727813
Kontaktperson
Ølstoftvej 20
Hee
6950 Ringkøbing
Tlf: 51246923
Formand for valgbestyrelsen
Hovervej 11
Hee
6950 Ringkøbing
Tlf: 29653242
Sekretær
Kjærgaardvej 21
Husby
6990 Ulfborg
Kirkeværge(No Kirke)
Rindumvej 19
No
6950 Ringkøbing
Menigt medlem
Konvalvej 24
No
6950 Ringkøbing
Kasserer
No-Bygade 24
No
6950 Ringkøbing
Sognepræst (kirkebogsfører)
I C Christensens Vej 16
Hee
6950 Ringkøbing
Tlf: 97335014
mobil 61 45 73 08
Sognepræst (kirkebogsfører)
telefonnr. 97335014 i spørgsmål
vedrørende kirkelig betjening.

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.