Menighedsråd

Nørre Søby-Heden Sognes Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Nørre Søby-Heden Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail: 7887@SOGN.DK
CVR: 16453013

Medlemmer af menighedsrådet


Formand
Lindelyvej 29
Nørre Søby
5792 Årslev
Tlf: 81617219
Næstformand, Kirkeværge, Medlem af valgbestyrelsen
Bækkevej 9
Heden
5750 Ringe
Tlf: 30701959
Medlem af valgbestyrelsen
Gartnervænget 4
Nørre Søby
5792 Årslev
Tlf: 26257491
Sekretær
Kirkeløkken 69
Nørre Søby
5792 Årslev
Tlf: 30223261
Kontaktperson, Formand for valgbestyrelsen
Lindelyvej 29
Nr Søby
5792 Årslev
Tlf: 61427219
Menigt medlem
Odensevej 47
Nørre Søby
5792 Årslev
Tlf: 29271215
Kasserer
Odensevej 8
Nørre Søby
5792 Årslev
Tlf: 51950059
Menigt medlem
Kirkeløkken 73
Nørre Søby
5792 Årslev
Tlf: 24657468
Sognepræst (kirkebogsfører)
Kirkesøvej 20
Nr. Søby
5792 Årslev
Tlf: 65901063

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.