1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Hedehusene Sogns Menighedsråd

Formand
Nordvang 2
Fløng
2640 Hedehusene
 

Næstformand, Kirkeværge
Tostholmvej 5
Sengeløse
2640 Hedehusene
 

Kasserer, Formand for valgbestyrelsen
Nordvang 17
Fløng
2640 Hedehusene
 

Kontaktperson
Jernalderen 15
Fløng
2640 Hedehusene
 

Menigt medlem
Stenmøllen 68
2640 Hedehusene
 

Menigt medlem
Lavendelvej 32
Kraghave
2630 Taastrup
 

Menigt medlem
Teglstenen 28
2640 Hedehusene
 

Menigt medlem
Urtehaven 15 2 4
Hedehusene
2640 Hedehusene
 

Menigt medlem
Lyngmosen 8A
2640 Hedehusene
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
M W Gjøes Vej 18A
Reerslev
2640 Hedehusene
 
 23674311

Sognepræst
 
 28511778

Overenskomstansat sognepræst
Urtehaven 29
Hedehusene
2640 Hedehusene
 
 25759114

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Hedehusene Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 21694711
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk