1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Hedehusene Sogns Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
Nordvang 2
Fløng
2640 Hedehusene
 

Næstformand, Kirkeværge
Tostholmvej 5
Sengeløse
2640 Hedehusene
 

Menigt medlem
Stenmøllen 68
2640 Hedehusene
 

Kasserer
 

Kontaktperson
Jernalderen 15
Fløng
2640 Hedehusene
 

Menigt medlem
Lyngmosen 8A
2640 Hedehusene
 

Medlem af valgbestyrelsen
Jernalderen 19
Fløng
2640 Hedehusene
 

Menigt medlem
Birkevej 2 1 tv
2640 Hedehusene
 

Medlem af valgbestyrelsen
Urtehaven 33
Nærheden
2640 Hedehusene
 

Sekretær - ikke medlem
Marius Pedersens Vej 111
4300 Holbæk
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
M W Gjøes Vej 18A
Reerslev
2640 Hedehusene
 
 23674311

Overenskomstansat sognepræst
 
 40239181
På barsel

Sognepræst
Urtehaven 29
Nærheden
2640 Hedehusene
 
 25759114

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Hedehusene Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 21694711
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk