02
Okt

Årtigudstjeneste: 1990'erne + dåb

Tidspunkt
kl. 10:00
Præst
Frances Ida Benzon
Adresse
Ansgarkirken, Hovedgaden 369, 2640 Hedehusene
Beskrivelse
Efter fattig-firserne og den kolde krigs ophør, blev 1990’erne et årti, der på mange måder var præget af udvikling og optimisme. Det var både i dette årti, at det gensplejsede får Dolly blev født, og at Sydafrikas apartheidstyre faldt, så Nelson Mandela kunne overtage magten. Men det er også årtiet, hvor Bill Clinton IKKE havde et seksuelt forhold med den kvinde, hvor Jacob Haugaard blev valgt ind i folketinget med løfte til vælgerne om medvind på cykelstierne og hvor BonBon-land åbnede. I Hedehusene blev Fløng Hedehusene oprettet, der kom internet på Hedehusene Bibliotek og mejeriet Hedelykken lukkede. Forinden havde man på en generalforsamling med et lille flertal besluttet at gå med i mejerisammenslutningen MD Foods. Dette blev dog aldrig iværksat, da mejeriet lukkede d. 2 juli 1990 efter 102 år i Hedeshusene. I Hedehusene Kulturpark kan man finde Lille skulptur (1998), som er en granitskulptur skabt af John Rud Petersen.