Menighedsråd

Havrebjerg Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Havrebjerg Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 7233@SOGN.DK
CVR-nummer: 14694811

Medlemmer af menighedsrådet


Overenskomstansat sognepræst, Formand - født medlem, Født medlem
Kontor
Bredegade 17
4200 Slagelse
Tlf: 51508903
Træffes efter aftale. Mandag fridag.
Næstformand, Sekretær
Krænkerupvej 20
Havrebjerg
4200 Slagelse
Menigt medlem
Krænkerupvej 27
Havrebjerg
4200 Slagelse
Kontaktperson, Medlem af valgbestyrelsen
Havrebjerg Stationsv 10
Havrebjerg
4200 Slagelse
Kasserer, Medlem af valgbestyrelsen
Ådalen 23
Havrebjerg
4200 Slagelse
Kirkeværge
Krænkerupvej 38
Havrebjerg
4200 Slagelse
Sognepræst (kirkebogsfører), Født medlem, Formand for valgbestyrelsen
Krænkerupvej 63 A
Havrebjerg
4200 Slagelse
Tlf: 51539790
Træffes efter aftale. Fredag fridag.
Kst. sognepræst
Kontor, Bredegade 17
4200 Slagelse
Tlf: 24251849
Træffes efter aftale. Mandag fridag.
Provst
telefonnr. 58520533 i spørgsmål
vedrørende kirkelig betjening.
Træffes efter aftale

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.