1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Havrebjerg Sogns Menighedsråd

Formand
Ådalen 18
Havrebjerg
4200 Slagelse

Næstformand
Koldhøjvej 8
Havrebjerg
4200 Slagelse

Kirkeværge, Kasserer, Kirkeværge - ikke medlem
Kirkevænget 28
Kirke Stillinge
4200 Slagelse

Kontaktperson
Kirkevænget 7
Kr Stillinge
4200 Slagelse
 

Formand for valgbestyrelsen
Smedelodden 6
Havrebjerg
4200 Slagelse
 

Provst
Frankrigsvej 9
4200 Slagelse
 
 30300866
Ulla Thorbjørn Hansen

Sognepræst (kirkebogsfører)
Krænkerupvej 63 A
Havrebjerg
4200 Slagelse
 
 51539790
Efter aftale. Mandag fridag.
Katja Rosholm Schiøler

Sognepræst
Herrestræde 1B
4200 Slagelse
 
 51505003

Overenskomstansat sognepræst
Hovedgaden 43
4140 Borup
 
Efter aftale. Fredag fridag.
Lone Uldall Jørgensen

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Havrebjerg Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 14694811
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk