1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Havrebjerg Sogns Menighedsråd

Overenskomstansat sognepræst, Formand - født medlem, Født medlem
Kontor
Bredegade 17
4200 Slagelse
 
 51508903
Træffes efter aftale. Mandag fridag.

Næstformand, Sekretær
Krænkerupvej 20
Havrebjerg
4200 Slagelse
 

Kontaktperson
Krænkerupvej 27
Havrebjerg
4200 Slagelse
 

Kasserer, Medlem af valgbestyrelsen
Ådalen 23
Havrebjerg
4200 Slagelse
 

Medlem af valgbestyrelsen
Havrebjerg Stationsv 10
Havrebjerg
4200 Slagelse
 

Kirkeværge
Krænkerupvej 38
Havrebjerg
4200 Slagelse
 

Provst
Frankrigsvej 9
4200 Slagelse
 
 30300866
Træffes efter aftale. Fredag fridag.

Sognepræst (kirkebogsfører), Født medlem, Formand for valgbestyrelsen
Krænkerupvej 63 A
Havrebjerg
4200 Slagelse
 
 51539790
Træffes efter aftale. Fredag fridag.

Sognepræst
Herrestræde 1B
4200 Slagelse
 
 51505003
Træffes efter aftale. Mandag fridag.

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Havrebjerg Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 14694811
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk