1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Havnelev Sogns Menighedsråd

Formand, Medlem af valgbestyrelsen
Boestoftevej 26
Havnelev
4673 Rødvig Stevns
 
 25213217
Efter 17.00

Næstformand, Kirkeværge
Stuven 24
Havnelev Mark
4673 Rødvig Stevns

Kasserer, Formand for valgbestyrelsen
Gadekærsvej 5
Skørpinge
4673 Rødvig Stevns
 
 +4529666312

Kontaktperson, Medlem af valgbestyrelsen
Rødvig Strandvej 25
4673 Rødvig Stevns
 

Menigt medlem
Thorsvænge 90
4673 Rødvig Stevns

Menigt medlem
Højager 12
4673 Rødvig Stevns
 

Sognepræst (kirkebogsfører), Sekretær, Født medlem
Rødvigvej 37
Ll Heddinge
4673 Rødvig Stevns
 
 56506203

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Havnelev Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 68443814
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk