Menighedsråd

Havnelev Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Havnelev Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 7494@SOGN.DK
CVR-nummer: 68443814

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Medlem af valgbestyrelsen
Boestoftevej 26
Havnelev
4673 Rødvig Stevns
Tlf: 25213217
Efter 17.00
Næstformand, Kirkeværge
Stuven 24
Havnelev Mark
4673 Rødvig Stevns
Tlf: 56506635
Menigt medlem
Thorsvænge 90
4673 Rødvig Stevns
Tlf: 61466585
Kasserer, Formand for valgbestyrelsen
Gadekærsvej 5
Skørpinge
4673 Rødvig Stevns
Tlf: +4529666312
Kontaktperson, Medlem af valgbestyrelsen
Rødvig Strandvej 25
4673 Rødvig Stevns
Menigt medlem
Højager 12
4673 Rødvig Stevns
Sognepræst (kirkebogsfører), Sekretær, Født medlem
Rødvigvej 37
Ll Heddinge
4673 Rødvig Stevns
Tlf: 56506203

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.