Menighedsråd

Havnbjerg Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Havnbjerg Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 9001@SOGN.DK
CVR: 20133317

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Formand for valgbestyrelsen
Arnbjergvej 11
Lavensby
6430 Nordborg
Næstformand, Kasserer
Bellisvej 7
Havnbjerg
6430 Nordborg
Bygningskyndig, Medlem af valgbestyrelsen
Nyvej 1
Lavensby
6430 Nordborg
Sekretær
Bellisvej 7
Havnbjerg
6430 Nordborg
Kontaktperson
Skovvej 34
Havnbjerg
6430 Nordborg
Menigt medlem
Gammeldam 63
6430 Nordborg
Kirkeværge, Medlem af valgbestyrelsen
Lyngmosevej 4
Lunden
6430 Nordborg
Sognepræst (kirkebogsfører)
Nordborgvej 12
Havnbjerg
6430 Nordborg
Tlf: 74 45 17 12

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.