1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Havnbjerg Sogns Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
Arnbjergvej 11
Lavensby
6430 Nordborg
 

Næstformand, Kasserer
Bellisvej 7
Havnbjerg
6430 Nordborg
 

Bygningssagkyndig, Medlem af valgbestyrelsen
Nyvej 1
Lavensby
6430 Nordborg
 

Sekretær
Bellisvej 7
Havnbjerg
6430 Nordborg
 

Kontaktperson
Skovvej 34
Havnbjerg
6430 Nordborg
 

Menigt medlem
Gammeldam 63
6430 Nordborg
 

Kirkeværge, Medlem af valgbestyrelsen
Lyngmosevej 4
Lunden
6430 Nordborg
 

Kst. Sognepræst (kirkebogsfører)
Nordborgvej 12
Havnbjerg
6430 Nordborg
 
 42951535

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Havnbjerg Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 20133317
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk