Menighedsråd

Haverslev Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Haverslev Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 8338@SOGN.DK
CVR: 39269856

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Medlem af valgbestyrelsen
Stausgaardsvejen 9
Stausgaard
9610 Nørager
Tlf: 61694178
Næstformand, Kontaktperson
Jyllandsgade 3
Haverslev
9610 Nørager
Kirkeværge
Vinkelvej 7
Haverslev
9610 Nørager
Kasserer, Sekretær, Medlem af valgbestyrelsen
Stausgaardsvejen 9
Stausgaard
9610 Nørager
Provst, Født medlem
Nørvad 1
Ravnkilde
9610 Nørager
Formand for valgbestyrelsen
Stausgaardsvejen 14
Stausgaard
9610 Nørager
Sognepræst (kirkebogsfører)
Haverslevvej 111
Aarestrup
9520 Skørping
Tlf: 61427628
Telefon 61427628
Sognepræst (kirkebogsfører)

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.