1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Haverslev Sogns Menighedsråd

Formand, Medlem af valgbestyrelsen
Stausgaardsvejen 9
Stausgaard
9610 Nørager

Næstformand
Jyllandsgade 3
Haverslev
9610 Nørager
 

Kirkeværge
Vinkelvej 7
Haverslev
9610 Nørager
 

Kasserer, Sekretær, Medlem af valgbestyrelsen
Stausgaardsvejen 9
Stausgaard
9610 Nørager

Kontaktperson, Formand for valgbestyrelsen
Stausgaardsvejen 14
Stausgaard
9610 Nørager
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Haverslevvej 111
Aarestrup
9520 Skørping
 
 98375041

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Haverslev Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 39269856
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk