04
Okt

Midthimmerlands Kirkehøjskole

Tidspunkt
kl. 09:00 - 12:00
Adresse
Haverslev Kirke, Haverslevvej 158, Haverslev, 9610 Nørager
Beskrivelse
Fiktion i sammenhæng Simona Zetterberg-Nielsen, lektor i nordisk sprog og litteratur, Aarhus Universitet Fiktion er afhængig af, hvilke sammenhænge, vi forstår det i. Det gælder både historisk set og i konkrete hverdagssituationer. I hverdagen har vi brug for en kontekst for at vide, om noget skal forstås som opfundet, sandt, løgn eller noget fjerde. Historisk set har fiktion været afhængig af et klart begreb om fakta. Når vi i dag bliver bombarderet med ”fake news” og er udfordret i vores stillingtagen til, om noget er sandt eller ej, er det et symptom på, at vores faste kategorier om fakta og fiktion er under pres. Foredraget vil både tage en nutidig og en historisk vinkel på, hvordan fiktion påvirker os, ikke bare som underholdning, men som videns-, opinions- og fællesskabsdannede fænomen