13
Nov

Midthimmerlands Kirkehøjskole

Tidspunkt
kl. 09:00 - 12:00
Adresse
Haverslev Kirke, Haverslevvej 158, Haverslev, 9610 Nørager
Beskrivelse
Det grænsedragende menneske og den grænseløse nåde - om Karl Ove Knausgårds roman ”Min kamp” David Bugge, lektor i Teologi ved Aarhus Universitet Sjældent har en bog givet anledning til så heftig en debat som den norske forfatter Karl Ove Knausgårds storværk Min kamp. Romanen beretter om Knausgårds eget hverdagsliv fra hans tidlige barndom til hans voksentilværelse som digter og familiefar i Sverige. Og langt uden for hjemlandets grænser har det rejst spørgsmålet om det berettigede i – ved navns nævnelse – at lade ens nærmeste optræde i litteraturen. Men bogen er også et originalt forsøg på at indkredse menneskets evindelige hang til grænser og – i modsætning hertil – den grænsesprængende og altomfattende guddommelige nåde. Foredraget giver et indblik i Min kamp og et udblik til det øvrige forfatterskab.