Menighedsråd

Haurvig Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Haurvig Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 9278@SOGN.DK
CVR: 12892012

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Formand for valgbestyrelsen
Karen Brands Vej 3
6960 Hvide Sande
Næstformand, Kasserer, Medlem af valgbestyrelsen
Sønder Klitvej 218
Bjerregaard
6960 Hvide Sande
Sekretær, Medlem af valgbestyrelsen
52 Quinton Court
100 London Road Sevenoaks Kent TN13 IFH
Kontaktperson
Sønder Klitvej 65
Aargab
6960 Hvide Sande
Kirkeværge
Sønder Klitvej 91
Haurvig
6960 Hvide Sande
Sognepræst (kirkebogsfører)
Kirkevej 5
6960 Hvide Sande
Tlf: 24221135
Overenskomstansat sognepræst
Holstvej 10
6950 Ringkøbing

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.