Menighedsråd

Haunstrup Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Haunstrup Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 8807@SOGN.DK
CVR: 15022612

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Formand for valgbestyrelsen
Kirsebærmosen 37
Haunstrup
7400 Herning
Tlf: 26110353
Næstformand, Medlem af valgbestyrelsen
Kirsebærmosen 31
Haunstrup
7400 Herning
Tlf: 21 78 90 11
Kirkeværge
Skibbildvej 46
Haunstrup
7400 Herning
Kasserer
Tothøjvej 14
Albæk
7400 Herning
Kontaktperson, Medlem af valgbestyrelsen
Videbækvej 11
Haunstrup
7400 Herning
Sognepræst (kirkebogsfører)
Snejbjerg Hovedgade 2
7400 Herning
Tlf: 61139593
Sognepræst, Født medlem
Munkgårdkvarteret 244
Snejbjerg
7400 Herning
Tlf: 21594360
Sogne- og Hospitalspræst
Regionshospitalet Gødstrup
Hospitalsparken 15
7400 Herning
Tlf: 40209024 - 21462139

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.