1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Haunstrup Sogns Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
Kirsebærmosen 37
Haunstrup
7400 Herning

Næstformand, Medlem af valgbestyrelsen
Kirsebærmosen 31
Haunstrup
7400 Herning

Kirkeværge
Skibbildvej 46
Haunstrup
7400 Herning
 

Kasserer
Tothøjvej 14
Albæk
7400 Herning
 

Sekretær, Født medlem
Blåkildevej 17
6880 Tarm
 

Kontaktperson, Medlem af valgbestyrelsen
Videbækvej 11
Haunstrup
7400 Herning
 

Sognepræst, Født medlem
Munkgårdkvarteret 244
Snejbjerg
7400 Herning
 

Sogne- og Hospitalspræst
Regionshospitalet Gødstrup
Hospitalsparken 15
7400 Herning
 
 40209024 - 21462139

Sognepræst (kirkebogsfører)
telefonnr. 97161122 i spørgsmål
vedrørende kirkelig betjening.
 

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Haunstrup Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 15022612
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk