Menighedsråd

Haslund-Ølst Sognes Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Haslund-Ølst Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail: 8135@SOGN.DK
CVR: 31913942

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Formand for valgbestyrelsen
Møllevangsvej 14
Haslund
8940 Randers SV
Tlf: 40 20 74 03
Normalt dagligt, ellers indtal en besked på telefonsvareren
Næstformand, Kirkeværge
Ølstvadbrovej 64
8940 Randers SV
Tlf: 40 57 10 33
Kirkeværge
Bøgelundsvej 12
8940 Randers SV
Kasserer
Eriksborgvej 8
8960 Randers SØ
Tlf: 23 39 40 26
Kontaktperson
Hegnet 14
Haslund
8940 Randers SV
Sekretær, Medlem af valgbestyrelsen
Haslund Klostervej 5
Haslund
8940 Randers SV
Medlem af valgbestyrelsen
Karlsbergvej 95
8940 Randers SV
Menigt medlem
Lunden 8
Haslund
8940 Randers SV
Sognepræst
Amstrupgårdsvej 10
Haslund
8940 Randers SV
Tlf: 86445052
Overenskomstansat sognepræst (kirkebogsfører)

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.