1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Haslund-Ølst Sognes Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
Møllevangsvej 14
Haslund
8940 Randers SV
 
 40 20 74 03
Normalt dagligt, ellers indtal en besked på telefonsvareren

Næstformand, Kirkeværge
Ølstvadbrovej 64
8940 Randers SV

Kirkeværge
Bøgelundsvej 12
8940 Randers SV
 

Kasserer
Eriksborgvej 8
8960 Randers SØ

Kontaktperson
Hegnet 14
Haslund
8940 Randers SV
 

Sekretær, Medlem af valgbestyrelsen
Haslund Klostervej 5
Haslund
8940 Randers SV
 

Medlem af valgbestyrelsen
Karlsbergvej 95
8940 Randers SV
 

Bygningssagkyndig - ikke medlem
 

Menigt medlem
Lunden 8
Haslund
8940 Randers SV
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Amstrupgårdsvej 10
Haslund
8940 Randers SV
 
 86445052

Overenskomstansat sognepræst

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Haslund-Ølst Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 31913942
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk