1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Hasle Sogns Menighedsråd

Formand, Kontaktperson
Julegade 2C
Hasle
3790 Hasle

Næstformand
Ellebakken 3
Hasle
3790 Hasle

Kasserer, Medlem af valgbestyrelsen
Gammeltoft 36 34
Hasle
3790 Hasle

Sekretær
Rosendalevej 3
Klemensker
3790 Hasle

Kirkeværge, Formand for valgbestyrelsen, Medlem af valgbestyrelsen
Simblegårdsvej 26
Klemensker
3790 Hasle

Medlem af valgbestyrelsen
Damløkkevej 11
Hasle
3790 Hasle

Sognepræst (kirkebogsfører)
Storegade 44
3790 Hasle
 
 56964009

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Hasle Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 35031812
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk