Menighedsråd

Hasle Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Hasle Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 7557@SOGN.DK
CVR-nummer: 35031812

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Kontaktperson
Julegade 2C
Hasle
3790 Hasle
Tlf: 60515989
Næstformand
Ellebakken 3
Hasle
3790 Hasle
Tlf: 23496529
Kasserer, Medlem af valgbestyrelsen
Gammeltoft 36 34
Hasle
3790 Hasle
Tlf: 51206302
Sekretær
Rosendalevej 3
Klemensker
3790 Hasle
Tlf: 28914452
Kirkeværge, Formand for valgbestyrelsen, Medlem af valgbestyrelsen
Simblegårdsvej 26
Klemensker
3790 Hasle
Tlf: 21243996
Medlem af valgbestyrelsen
Damløkkevej 11
Hasle
3790 Hasle
Tlf: 29463790
Sognepræst (kirkebogsfører)
Storegade 44
3790 Hasle
Tlf: 56964009

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.