Menighedsråd

Harte Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Harte Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 7933@SOGN.DK
CVR-nummer: 16081116

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Medlem af valgbestyrelsen
Hvilestedvej 12
Ejstrup
6000 Kolding
Tlf: 26152123
Næstformand, Formand for valgbestyrelsen
Bispevænget 46
6000 Kolding
Tlf: 4017 5331
Kasserer
Præstekæret 11
Påby
6000 Kolding
Tlf: 2577 6906
Menigt medlem
Enghavevej 7
Bramdrupdam
6000 Kolding
Sognepræst (kirkebogsfører), Født medlem
Præstekæret 15
Påby
6000 Kolding
Kirkeværge, Medlem af valgbestyrelsen
Hvilestedvej 2
Ejstrup
6000 Kolding
Tlf: 2812 9851
Sekretær
Stenvad 9
Ejstrup
6000 Kolding
Kontaktperson
Østervej 16
Harte
6000 Kolding
Tlf: 22756156

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.