Menighedsrådsvalg

Menighedsrådsvalg

Information om menighedsrådsvalget 2016

Ved fristens udløb for indlevering af kandidatlister til Menighedsrådsvalget 8. november 2016 - 27/9-2016 kl. 19.00 var der kun indleveret 1 kandidatliste,

Liste nr. 1, "Fælleslisten".

Derfor er afstemningen aflyst. Kandidaterne på den indleverede liste, nr. 1., "Fælleslisten", er dermed valgt til det nye Menighedsråd.

Det nyvalgte Menighedsråds funktionsperiode begynder 1. Søndag i Advent, 27. november 2016.

 

Rækkefølge på de valgte medlemmer af Menighedsrådet:

 

1. Anne Marie Ambæk

 

2. Tina Husted

 

3. Dennis Vigsø

 

4. Lone Hyldahl Egeberg

 

5. Henning Egeberg

 

Stedfortræder:

 

1. René Ambæk

 

Valgbestyrelsen for Harring sogn, 3. november, 2016,

 

Frits Erik Jensen, sekretær.