Menighedsråd

Harring Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Harring Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 8664@SOGN.DK
CVR: 26328616

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Kontaktperson
Harring Bro Vej 20
Harring
7752 Snedsted
Næstformand, Formand for valgbestyrelsen
Hørstedvej 18
Hørsted
7752 Snedsted
Sekretær, Medlem af valgbestyrelsen
Hørstedvej 16
Hørsted
7752 Snedsted
Kirkeværge
Harring Bro Vej 23
Harring
7752 Snedsted
Kasserer, Bygningskyndig
Harring Bro Vej 23
Harring
7752 Snedsted
Sognepræst (kirkebogsfører), Født medlem, Medlem af valgbestyrelsen
Buen 50
Stagstrup
7752 Snedsted
Tlf: 97931033
Ingen særlig.

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.