1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Harring Sogns Menighedsråd

Formand, Kontaktperson
Harring Bro Vej 20
Harring
7752 Snedsted
 

Næstformand, Formand for valgbestyrelsen
Hørstedvej 18
Hørsted
7752 Snedsted
 

Sekretær, Medlem af valgbestyrelsen
Hørstedvej 16
Hørsted
7752 Snedsted
 

Kirkeværge
Harring Bro Vej 23
Harring
7752 Snedsted
 

Kasserer, Bygningssagkyndig
Harring Bro Vej 23
Harring
7752 Snedsted
 

Sognepræst (kirkebogsfører), Født medlem, Medlem af valgbestyrelsen
Buen 50
Stagstrup
7752 Snedsted
 
 97931033
Ingen særlig.

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Harring Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 26328616
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk