1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Harlev-Framlev Sognes Menighedsråd

Formand
Snåstrupvej 4B
8462 Harlev J
 

Næstformand
Harlev Møllevej 6
Gl Harlev
8462 Harlev J
 

Kirkeværge
Havremarksvej 11
8462 Harlev J
 

Kirkeværge
Stallinggårdvej 6
Tåstrup
8462 Harlev J
 

Kasserer, Kontaktperson
Engsvinget 42
8462 Harlev J
 
 +4521781808
Alle dage

Sekretær
Kettingvej 16
8462 Harlev J
 

Menigt medlem
Ketting Parkvej 12
8462 Harlev J
 

Medlem af valgbestyrelsen
Stallinggårdvej 3
Tåstrup
8462 Harlev J
 

Menigt medlem
Blomsterhaven 18
8462 Harlev J
 

Formand for valgbestyrelsen
Blomsterhaven 34
8462 Harlev J
 

Menigt medlem
Snåstrupvej 9
8462 Harlev J
 

Medlem af valgbestyrelsen
Hvedemarksvej 6
8462 Harlev J
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Harlev Kirkevej 11
Gl Harlev
8462 Harlev J
 
Træffes efter aftale. Mandag fri.

Overenskomstansat sognepræst
Skt. Olufs Gade 1 1 tv
8000 Aarhus C
 
 61271269
Træffes efter aftale. Mandag fri.

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Harlev-Framlev Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 65464012
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk