Menighedsråd

Harlev-Framlev Sognes Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Harlev-Framlev Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail: 8081@SOGN.DK
CVR: 65464012

Medlemmer af menighedsrådet


Formand
Snåstrupvej 4B
8462 Harlev J
Næstformand
Harlev Møllevej 6
Gl Harlev
8462 Harlev J
Sekretær
Kettingvej 16
8462 Harlev J
Tlf: 27775043
Kasserer, Kontaktperson
Engsvinget 42
8462 Harlev J
Tlf: +4521781808
Alle dage
Menigt medlem
Ketting Parkvej 12
8462 Harlev J
Kirkeværge
Havremarksvej 11
8462 Harlev J
Kirkeværge
Stallinggårdvej 6
Tåstrup
8462 Harlev J
Menigt medlem
Blomsterhaven 18
8462 Harlev J
Formand for valgbestyrelsen
Blomsterhaven 34
8462 Harlev J
Menigt medlem
Snåstrupvej 9
8462 Harlev J
Medlem af valgbestyrelsen
Hvedemarksvej 6
8462 Harlev J
Medlem af valgbestyrelsen
Stallinggårdvej 3
Tåstrup
8462 Harlev J
Sognepræst (kirkebogsfører)
Harlev Kirkevej 11
Gl Harlev
8462 Harlev J
Træffes efter aftale. Mandag fri.
Overenskomstansat sognepræst
Søren Frichs Vej 55G 2 4
8230 Åbyhøj
Tlf: 29474270
Overenskomstansat sognepræst

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.