1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Harboøre Sogns Menighedsråd

Formand, Kontaktperson, Formand for valgbestyrelsen
Stadionvej 30
7673 Harboøre

Næstformand, Sekretær
Langerhusevej 46
Langerhuse
7673 Harboøre
 

Kasserer, Medlem af valgbestyrelsen
Nørregade 16
7673 Harboøre
 

Menigt medlem
Gajsgårdsvej 8
7673 Harboøre
 

Medlem af valgbestyrelsen
Gajsgårdsvej 45
7673 Harboøre
 

Menigt medlem
Nørregade 8A
7673 Harboøre
 

Kirkeværge - ikke medlem
Borgervænget 12
7673 Harboøre
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Søndergade 2
7673 Harboøre
 
 97834009

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Harboøre Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 41479418
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk