Menighedsråd

Harboøre Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Harboøre Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 8856@SOGN.DK
CVR: 41479418

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Medlem af valgbestyrelsen
Gajsgårdsvej 45
7673 Harboøre
Næstformand, Kontaktperson, Formand for valgbestyrelsen
Stadionvej 30
7673 Harboøre
Tlf: 21644301
Menigt medlem
Langerhusevej 6A
Harboøre
7673 Harboøre
Menigt medlem, Orlov
Langerhusevej 46
Langerhuse
7673 Harboøre
Menigt medlem
Gajsgårdsvej 8
7673 Harboøre
Menigt medlem
Nørregade 8A
7673 Harboøre
Kasserer, Medlem af valgbestyrelsen
Nørregade 16
7673 Harboøre
Sognepræst (kirkebogsfører)
Søndergade 2
7673 Harboøre
Tlf: 97834009

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.