1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Haraldsted-Allindemagle Sogns Menighedsråd

Formand, Medlem af valgbestyrelsen
Drisdalsvej 20
Allindelille
4100 Ringsted
 

Næstformand, Formand for valgbestyrelsen
Haraldstedvej 33
Haraldsted
4100 Ringsted
 

Kasserer
Haraldstedvej 99
Haraldsted
4100 Ringsted
 

Sekretær, Medlem af valgbestyrelsen
Langebjergvej 88
Haraldsted
4100 Ringsted
 

Kontaktperson
Allindemaglevej 56
Allindemagle
4100 Ringsted
 

Menigt medlem
Allindemaglevej 58C
Allindemagle
4100 Ringsted
 

Kirkeværge - ikke medlem
Drisdalsvej 20
Allindelille
4100 Ringsted
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Haraldstedvej 91
Haraldsted
4100 Ringsted
 
 57600157

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Haraldsted-Allindemagle Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 68663210
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk