Menighedsråd

Haraldsted-Allindemagle Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Haraldsted-Allindemagle Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 9322@SOGN.DK
CVR: 68663210

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Medlem af valgbestyrelsen
Drisdalsvej 20
Allindelille
4100 Ringsted
Næstformand, Formand for valgbestyrelsen
Haraldstedvej 33
Haraldsted
4100 Ringsted
Sekretær, Medlem af valgbestyrelsen
Langebjergvej 88
Haraldsted
4100 Ringsted
Menigt medlem
Allindemaglevej 58C
Allindemagle
4100 Ringsted
Kasserer
Haraldstedvej 99
Haraldsted
4100 Ringsted
Kontaktperson
Allindemaglevej 56
Allindemagle
4100 Ringsted
Sognepræst (kirkebogsfører)
Haraldstedvej 91
Haraldsted
4100 Ringsted
Tlf: 57600157
tlf. 26171629 træffes bedst formiddage tirsdag-fredag

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.