Jobopslag

Organist til Haraldsted-Allindemagle sogn

Organist til Haraldsted og Allindemagle Kirker, Ringsted-Sorø Provsti, Roskilde Stift

En stilling som organist ved Haraldsted og Allindemagle Kirker, Haraldsted-Allindemagle Sogn er ledig til besættelse hurtigst muligt. Stillingen er på 15 timer pr. uge med mulighed for at tillægge 5 timer pr. uge til korarbejde.

Organisten skal varetage følgende opgaver:

  • Gudstjenester og kirkelige handlinger
  • Hverdags-, musik- og børnegudstjenester
  • Musikledsagelse til menighedens sociale arrangementer
  • Varetage og udvikle kirkens musikliv (og hvis ønskes korarbejde).

Haraldsted-Allindemagle Sogn har 1332 indbyggere, 75% præstebetjening, 2 gravere og 2 deltids kirkesangere i sognet. Sognet er kendetegnet ved at være et landsogn med fin opbakning til gudstjenester og sociale arrangementer. Menigheden spiller en aktiv rolle i lokalområdets dagligliv, og der er fra alle kanter stor glæde ved kirkens musikliv.

Orglet i Haraldsted Kirke er et Daniel Köhne-orgel fra 1876 ombygget i 1968 af Th. Frobinius og sønner med 7 stemmer – se klip om orglet http://www.youtube.com/watch?v=KG-CsSQQyaA&feature=g-crec-u. I Allindemagle Kirke er orglet bygget af I. Starup og søn i 1964 og har 7 stemmer, 2 manualer og pedal.

Vi forventer, at du:

  • Er indstillet på at bidrage til samarbejdet om kirkens gudstjenesteliv.
  • Kan få det bedste ud af vore instrumenter og dine kollegaer.
  • Kan arbejde selvstændigt indenfor de aftalte rammer.
  • Er initiativrig og ser mulighederne i et aktivt sogn.
  • Går foran på musikområdet og formår at engagere menigheden.

Der er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder, i præstens rådighedsområde, i overensstemmelse med de aftaler, menighedsrådet indgår/har indgået med andre ansættelsesmyndigheder.

Ansættelse sker ved Haraldsted-Allindemagle Sogns Menighedsråd beliggende, Haraldstedvej 91, Haraldsted, 4100 Ringsted.

Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister med tilhørende protokollater. Aftalen kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn-AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 330.649,4 kr. – 402.903,26 kr. årligt (nutidskroner).

Der er knyttet rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 42.542,53 kr. – 66.074,23 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet. Derudover kan der efter lokal forhandling ydes kvalifikations- og funktionstillæg.

Årslønnen for ansøgere med uddannelse som kirkemusiker med orgel og korledelse (tidligere PO-organister) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 319.056,22 kr. årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 335.220,07 kr. årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 32.341,60 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 2-3 kirker (nutidskroner).

Løn og rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til menighedsrådsformand Lone Feddersen på telefonnummer 20789136/mail 9322@sogn.dk eller afgående organist Andreas Broby Jensen telefonnummer 21804101.

Ansøgningen med relevante bilag sendes på mail til 9322@sogn.dk.

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 6. januar 2024.

Ansættelsessamtaler samt prøvespil forventes at finde sted d. 17/1 2024.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer samt børne- og straffeattest ved ansættelsen.