1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Hansted Sogns Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
Gyvelvænget 175
7730 Hanstholm
 
 +45 23748217
mandag - tirsdag efter kl. 16.15, onsdag - torsdag efter kl 15.15. De fleste fredage Send gerne en sms eller mail, så skal jeg vende tilbage.

Næstformand
Gyvelvænget 104
7730 Hanstholm

Sekretær, Kontaktperson
Bellisvænget 10
7730 Hanstholm

Kasserer, Medlem af valgbestyrelsen
Gyvelvænget 225
7730 Hanstholm

Kirkeværge
Kællingdal 24
Hamborg
7730 Hanstholm
 
 21784343
TRÆFFES BEDST ALLE HVERDAGE MELLEM KL.10-12 , DOG IKKE FREDAG.

Bygningssagkyndig - ikke medlem
Havremarken 45
7730 Hanstholm
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Kjærkbak 24
Klitmøller
7700 Thisted
 
 20468347
Fridag: Mandag

Sognepræst
Hanstholm Kirkecenter
Centervej 4
7730 Hanstholm
 
 21308838
Fridag: Fredag

Sognepræst (kirkebogsfører)
 

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Hansted Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 17852728
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk