1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Hansted Sogns Menighedsråd

Formand, Medlem af valgbestyrelsen
Hanstedvej 15
8700 Horsens

Næstformand, Formand for valgbestyrelsen
Emil Møllers Gade 69B 4 th
8700 Horsens

Kirkeværge
Gl Egebjergvej 23
8700 Horsens

Sekretær, Kontaktperson
Kastanjeparken 15
8700 Horsens

Medlem af valgbestyrelsen
Vesterhøjsvej 56
8700 Horsens

Menigt medlem
Gl Egebjergvej 23
8700 Horsens

Menigt medlem
Vesterhøjsvej 28
8700 Horsens

Sognepræst (kirkebogsfører)
Stængervej 24
8700 Horsens
 
 75656412
Du er altid velkommen til at kontakte præsten - på mobil, mail eller ved personlig henvendelse. Der er også altid mulighed for at få en samtale, eller et samtaleforløb, med præsten, hvis der er brug for det. Fredag er fast fridag.

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Hansted Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 13193428
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk