Menighedsråd

Hansted Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Hansted Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 8047@SOGN.DK
CVR-nummer: 13193428

Medlemmer af menighedsrådet


Formand
Hanstedvej 15
8700 Horsens
Tlf: 40686330
Næstformand
Gl Egebjergvej 23
8700 Horsens
Tlf: 30266357
Sekretær, Kontaktperson
Kastanjeparken 15
8700 Horsens
Tlf: 23602487
Kasserer
Vesterhøjsvej 56
8700 Horsens
Tlf: 40447570
Menigt medlem
Vesterhøjsvej 28
8700 Horsens
Tlf: 20257189
Kirkeværge
Gl Egebjergvej 23
8700 Horsens
Tlf: 40596357
Menigt medlem
Birkeholm 34A
8700 Horsens
Menigt medlem
Stikkelstien 13
Nebel
8700 Horsens
Sognepræst (kirkebogsfører)
Stængervej 24
8700 Horsens
Tlf: 24639820
Præsten har ingen faste træffetider, men du er altid velkommen til at kontakte ham for en aftale om en samtale eller at mødes. Fredag er fast fridag.
Overenskomstansat sognepræst
Sehestedsvej 4
8700 Horsens
Tlf: 31741958
Præsten har ingen faste træffetider, men du er altid velkommen til at kontakte hende for en aftale om en samtale eller at mødes. Mandag er fast fridag.

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.