1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Hans Egedes Sogns Menighedsråd

Formand
Sandkaj 13 st th
2150 Nordhavn
 

Menigt medlem, Orlov
Gl. Kalkbrænderi Vej 43 st tv
2100 København Ø
 

Kirkeværge, Kasserer
Emdrup Banke 142
2100 København Ø
 

Menigt medlem
Strandboulevarden 114 st tv
2100 København Ø
 

Menigt medlem
Skansevej 2C st 22
3400 Hillerød
 

Kontaktperson, Medlem af valgbestyrelsen
Korsørgade 21 st
2100 København Ø
 

Menigt medlem
Østbanegade 161 2 tv
2100 København Ø
 

Medlem af valgbestyrelsen
Gl. Kalkbrænderi Vej 68 1 th
2100 København Ø
 

Menigt medlem
Gl. Kalkbrænderi Vej 43 st tv
2100 København Ø
 

Formand for valgbestyrelsen
Genforeningspladsen 25 1 tv
2400 København NV
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Fortkaj 18, 2. th.
2150 Nordhavn
 
 35 42 64 46

Sognepræst (primært for den færøske menighed)
Vardegade 14 1 th
2100 København Ø
 
 5135 5190

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Hans Egedes Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 55052115
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk