Menighedsråd

Hannerup Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Hannerup Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 9087@SOGN.DK
CVR-nummer: 48142028

Medlemmer af menighedsrådet


Næstformand, Formand for valgbestyrelsen
Skovvej 151
7000 Fredericia
Kasserer
Anders Billes Vej 33
7000 Fredericia
Menigt medlem
Jeppe Aakjærs Vej 13
7000 Fredericia
Menigt medlem
Hans Tausens Vej 4
7000 Fredericia
Menigt medlem
Atlasvænget 1
7000 Fredericia
Menigt medlem
Skyttevej 19
7000 Fredericia
Menigt medlem
Oldenborggade 38 1 7
7000 Fredericia
Menigt medlem
Prangervej 173
7000 Fredericia
Menigt medlem
Prangervej 86
7000 Fredericia
Menigt medlem
Kobbelgårdsvej 133
Ullerup
7000 Fredericia
Menigt medlem
Glentevej 6 1 tv
7000 Fredericia
Sognepræst (kirkebogsfører)
Prangervej 75
7000 Fredericia
Tlf: 29 67 86 25
 Fridag: Mandag
Sognepræst
Kobbelgårdsvej 89
Ullerup
7000 Fredericia
Tlf: 23 70 53 50
Fridag: Mandag og fredag
Sognepræst
Ægirsvej 9
7000 Fredericia
Tlf: 61272504
Fridag: Mandag

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.